Tag : Luyện nghe tiếng pháp

Luyện nghe tiếng pháp: Ở đây mình đưa cả Transcription cho các bạn nhưng các bạn hãy nghe trả lời các câu hỏi trước khi đọc phần này nhé. Cố gắng trả lời các câu hỏi sau đó nghe lại và đọc theo để học phát âm. Activité 5:  1. Voie B : le TGV ..

Read more